Inspecteren

De inspecties zijn bij ons ingedeeld in de volgende categorieën

 • Visuele inspectie

  Een visuele inspectie beperkt zich tot een zintuiglijke beoordeling van het kunstwerk. Tijdens deze inspectie wordt het uiterlijk van de installatie nauwkeurig bekeken waarbij er gekeken wordt naar zaken als scheurvorming en corrosie, de staat van bevestigingsmiddelen en olielekkage bij tandwielkasten of hydraulische installaties. Indien mogelijk wordt gecontroleerd of er zich geen ongewenst lawaai of trilling voordoet.

 • Uitgebreide inspectie

  Een uitgebreide inspectie is een visuele inspectie aangevuld met metingen en, waar mogelijk, door het openen van luik, deksel of behuizing een inwendige inspectie van o.a. draaipunten en tandwielkasten. Deze inspectie gaat veel dieper in op de staat van de installatie.

 • Deelinspectie

  Een deelinspectie is qua uitvoering een totale inspectie, maar dan specifiek gericht op een enkel onderdeel of enkele onderdelen van een installatie. Er kan bijvoorbeeld voor een deelinspectie worden gekozen wanneer tijdens een visuele inspectie een schade is geconstateerd die nader bekeken moet worden.

 • Klant specifieke inspectie

  Naast onze reguliere inspecties zijn er ook nog de specifieke inspectiewerkzaamheden van onze klanten / opdrachtgevers. Zo maakt Rijkswaterstaat voor het inspecteren van haar kunstwerken gebruik van programmeringsinspecties en nul-inspecties.
  .
  Een programmeringsinspectie (PI) wordt met een regelmatige interval van circa 6 jaar uitgevoerd. Een PI is bedoeld om de te verwachten onderhoudskosten voor de komende jaren vast te stellen.
  .
  Een nul inspectie NI wordt uitgevoerd om de startsituatie vast te leggen van een kunstwerk en wordt uitgevoerd nadat het kunstwerk opgeleverd of gerenoveerd is.
  .
  De resultaten van beide inspecties worden vastgelegd in DISK (Data Informatie Systeem Kunstwerken). 
  .
  De te verwachten onderhoudskosten worden vastgelegd in MIOK (Meerjarenplan Inspectie en Onderhoud Kunstwerken).