Ons team

Het team van Heida-Kause vof bestaat uit drie personen: Frans Heida, Monique Kause en Erik Schouten. Frans en Monique hebben jarenlang als collega’s gewerkt bij een technisch inspectie-, advies- en tekenbureau voordat zij hun eigen bedrijf Heida-Kause vof zijn begonnen. Met tientallen jaren ervaring bleek dit een succes te zijn. Erik is enkele jaren geleden het team komen versterken als inspecteur. Indien nodig zijn er meerdere gekwalificeerde medewerkers beschikbaar om bij te springen.

Rapporteren

De uitkomsten van de verschillende inspecties worden overzichtelijk per geconstateerd gebrek gerapporteerd. De rapportage bestaat een beschrijving van de geconstateerde gebreken aangevuld met foto’s (fotoreportage).

Indien gewenst kan de rapportage uitgebreid worden met een

 • hersteladvies
  In het hersteladvies wordt een korte omschrijving gegeven van de noodzakelijk geachte werkzaamheden om de betreffende schade te herstellen.
  .
 • urgentie-index
  De urgentie-index geeft aan binnen welke termijn een geconstateerde schade hersteld moet zijn om grotere gevolgschade te beperken/voorkomen.
  .
 • kostenraming
  De kostenraming geeft een indicatie van de te verwachten kosten om de geconstateerde schade te herstellen. Samen met de urgentie-index kan hiermee een overzicht worden opgesteld voor de te verwachten kosten voor noodzakelijke reparaties voor de komende jaren van een bepaald kunstwerk. Er kan tevens een overzicht opgesteld worden waarin de onderhoudskosten mee worden genomen. Met deze gegevens kan eventueel een exploitatie overzicht opgesteld worden.

Tekenen

Wij kunnen uw digitale tekenwerk verzorgen, of dit nu zakelijk is of privé. Wij werken voornamelijk met AutoCAD, maar ook met SolidWorks.

AutoCAD

 • Het verzorgen van tekenwerk op het gebied van werktuigbouw, civiel, bouw en elektrotechniek
  Eén van de belangrijkste werkzaamheden van het tekenbureau is het verzorgen van inspectietekeningen voor (lagere en hogere) overheden en voor (onder)aannemers. Wij kunnen u van dienst zijn op het gebied van werktuigbouw (staal en mechanisch), civiel technisch en elektrotechniek.
  .
 • Digitaliseren van tekeningen en / of bestaande digitale tekeningen aanpassen
  U kunt een beroep op ons doen wanneer u handmatig gemaakte tekeningen of tekeningen waarvan u geen digitaal bestand (meer) heeft wilt laten digitaliseren, ongeacht van welke aard deze tekeningen zijn. Ook wijzigingen die aangebracht moeten worden op bestaande tekeningen kunnen wij voor u verzorgen.
  .
 • Op locatie inmeten en digitaliseren van objecten
  Het is mogelijk om ons op locatie gegevens te laten verzamelen (o.a. inmeten) om hiermee de benodigde tekeningen te maken.

Wij kunnen opdracht aannemen van bijna alle bedrijven die een deel van hun tekenwerk willen uitbesteden, bijvoorbeeld bij (tijdelijke) capaciteitsproblemen of voor bedrijven die geen eigen tekenkamer hebben. Ook bedrijven die sporadisch tekeningen nodig hebben kunnen bij ons terecht.

Wij nemen ook werk aan van particulieren. Wilt u bijvoorbeeld de bouwtekeningen van een verbouwing laten digitaliseren? Wij kunnen dit voor u doen.

Staat hier niet bij wat u zoekt? Vraag dan naar de mogelijkheden.
Bij Heida-Kause vof is bijna alles mogelijk.

Inspecteren

De inspecties zijn bij ons ingedeeld in de volgende categorieën

 • Visuele inspectie

  Een visuele inspectie beperkt zich tot een zintuiglijke beoordeling van het kunstwerk. Tijdens deze inspectie wordt het uiterlijk van de installatie nauwkeurig bekeken waarbij er gekeken wordt naar zaken als scheurvorming en corrosie, de staat van bevestigingsmiddelen en olielekkage bij tandwielkasten of hydraulische installaties. Indien mogelijk wordt gecontroleerd of er zich geen ongewenst lawaai of trilling voordoet.

 • Uitgebreide inspectie

  Een uitgebreide inspectie is een visuele inspectie aangevuld met metingen en, waar mogelijk, door het openen van luik, deksel of behuizing een inwendige inspectie van o.a. draaipunten en tandwielkasten. Deze inspectie gaat veel dieper in op de staat van de installatie.

 • Deelinspectie

  Een deelinspectie is qua uitvoering een totale inspectie, maar dan specifiek gericht op een enkel onderdeel of enkele onderdelen van een installatie. Er kan bijvoorbeeld voor een deelinspectie worden gekozen wanneer tijdens een visuele inspectie een schade is geconstateerd die nader bekeken moet worden.

 • Klant specifieke inspectie

  Naast onze reguliere inspecties zijn er ook nog de specifieke inspectiewerkzaamheden van onze klanten / opdrachtgevers. Zo maakt Rijkswaterstaat voor het inspecteren van haar kunstwerken gebruik van programmeringsinspecties en nul-inspecties.
  .
  Een programmeringsinspectie (PI) wordt met een regelmatige interval van circa 6 jaar uitgevoerd. Een PI is bedoeld om de te verwachten onderhoudskosten voor de komende jaren vast te stellen.
  .
  Een nul inspectie NI wordt uitgevoerd om de startsituatie vast te leggen van een kunstwerk en wordt uitgevoerd nadat het kunstwerk opgeleverd of gerenoveerd is.
  .
  De resultaten van beide inspecties worden vastgelegd in DISK (Data Informatie Systeem Kunstwerken). 
  .
  De te verwachten onderhoudskosten worden vastgelegd in MIOK (Meerjarenplan Inspectie en Onderhoud Kunstwerken).